El joc de pilota

En Víctor presencia un partit de pitzi, conegut també com a «joc de pilota». En Pakal li explica que els jugadors havien de donar impuls a la pilota, però sense tocar-la amb les mans ni amb els peus, i que l'equip guanyador era el que aconseguia fer passar la pilota per una anella elevada.

Mira amb atenció el vídeo següent en el qual es reprodueix un partit de pitzi:

En aquest altre vídeo trobaràs més informació sobre el joc de pilota:

© Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

  • Amb quin material s'elaborava la pilota?
  • Amb quines parts del cos es podia colpejar?
  • Descriu, breument, l’element de pedra a través del qual havia de passar la pilota.
  • Amb quines cerimònies o rituals s’associava el joc de pilota?