La numeració maia

Una altra de les grans aportacions de la cultura maia va ser el progrés que va suposar en el camp de les matemàtiques. Fixa’t en els signes que feien servir els maies per representar els nombres:

número 0 números
número 1
número 5

Els maies van ser els primers a emprar un signe per representar el nombre 0, cosa que permet realitzar operacions matemàtiques complexes.

Mira amb atenció el vídeo següent per comprendre el sistema numèric que van crear els maies:

© 2011 Ingeniat.com

Activa les neurones i prova de desxifrar a quin nombre dels que tu fas servir correspon cada un d’aquests nombres maies.

Corregir  
  • Coneixes l'origen del sistema numèric que emprem en l'actualitat? Busca informació i explica-ho.