La ciutat de Chichén Itzá

Fixa't en el fragment següent de la novel·la que has llegit:

Més enllà d'on els arbres perdien el seu reialme, s'estenia una ciutat, una ciutat formada per edificis monumentals que deixà en Víctor sense respiració. Va voler preguntar què era allò, però les paraules es negaven a sortir-li de la boca. S'havia quedat sense veu, mut d'astorament, impressionat per la grandesa del descobriment.

Quelcom semblant al que va sentir en Víctor devia suggerir la visió de la ciutat maia de Chichén Itzá a tothom que hi arribés per primera vegada. Es considera un dels jaciments arqueològics més impressionants i que es conserven millor de l'antiga civilització maia.

Mira el vídeo següent:

© artehistoria.com

  • On és la ciutat de Chichén Itzá?
  • Qui va encarregar-ne la construcció?
  • Quin era l'edifici més destacat?
  • Quina funció tenia l'edifici anomenat «El Caracol»?

La ciutat de Chichén Itzá és una de les set Meravelles del Món i ha estat declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat.

Descobreix en el lloc web següent si hi ha cap indret o monument proper al lloc on vius que hagi estat declarat Patrimoni Cultural de la Humanitat:
UNESCO