Activitats multimèdia sobre la lectura KOKNOM. Una aventura en terres maies d'Editorial Bambú.

Disseny i programació: alimon estudio

© Editorial Casals, SA

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest contingut digital i l'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació són exclusius d'Editorial Casals, SA. L'usuari que accedeixi a aquest contingut digital no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, comunicar públicament, reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació de dades, publicar, cedir, vendre'n els elements esmentats anteriorment ni crear nous productes o serveis derivats. Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari , sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda prohibida expressament l'alteració del contingut o l'estructura d'aquest contingut digital per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit d'Editorial Casals, SA. Qualsevol utilització d'aquest contingut digital o dels seus continguts contrària a la normativa vigent serà perseguida.